Başkan

Cem Ergül

CISA, CRISC

Yönetişim, denetim, bilgi güvenliği, yazılım geliştirme, proje yönetimi ve iş analizi konularında 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Cem Ergül, ODTÜ’den şeref öğrencisi olarak mezun olmuş takibinde yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatına ODTÜ Bilgi İşlem Dairesinde başlamış, ”Computing Information Service Newsletter” periyodiğinin koordinatörlüğünü yapmış, ODTÜ yayınlarından çıkartılan ”Beginners Guide to Unix” kitabını yazmıştır. 1995 yılında Yazılımcı olarak göreve başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin ilk Bilgi Sistemleri İç Kontrol Görevlileri kadrosunda yer almıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş., Anadolu Sigorta A.Ş. ve Milli Reasürans A.Ş. de COBIT uyumluluk projelerinde danışmanlık hizmeti vermiş, SoftTech A.Ş.’de İç Denetim ve Kontrol biriminin kurulmasına katkıda bulunmuş ve Müdürlüğünü yapmıştır. İş Bankası iştiraklerinden İşNet A.Ş.’de İç Denetim Grup Müdürlüğünün Kurucu Grup Müdürü olarak atanan Ergül, İş Grubunda CEA (Chief Audit Executive) olarak görevine devam etmiştir. Halen ISACA Istanbul Chapter Başkanı ve Cloud Security Alliance Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine devam eden Ergül, EuroCACS dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası konferans ve panelin konuşmacılarındandır. Ergül aynı zamanda CISA, CISM, CRISC, ISO27001 LA, ISO9001 IA ve ITIL sertifikalarına da sahiptir.