Dernekler, sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkarıp yaşatma ve geliştirmeyi amaçlar, projeler üretirler. Dernek işleri zor olmakla beraber önemli bir sosyal sorumluluktur. Bir derneği kurmak kolaydır ama yaşatmak ve işlevsel kılmak büyük özveri gerektirir. İşte bunu tesis etmek, derneğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak için daha kurumsal bir yapıyı amaçlamaktayız. Ancak biliyoruz ki derneklerde görev yüklenenler, gücünü ve enerjisini üyelerinden almaktadır. Siz değerli üyelerimizin desteği olmadan bu işleri yürütmemiz mümkün değildir. Bildiğiniz gibi bu işleri gönüllülük usulu ile yürütmekteyiz. Dernek yöneticilerinin dernekten herhangi bir maddi beklentisi olmayıp, amacımız, bilgi ve deneyimlerimizi meslektaş ve arkadaşlarımıza aktarmaktır. Öte yandan asıl amacımız başta ülkemize, mesleğimize ve sektörümüze değer katmaktır. Bunu da ancak siz değerli üyelerimizin desteği ile yapmamız mümkündür.

Mesleğimize gelince son yıllarda bilişim teknolojilerinin ve iletişimin hızla gelişmesi sonucu kurumların tüm süreçleri IT ile yapılır hale gelmiştir. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler çerçevesinde IT denetimi önem kazanmış ve artık daha dinamik olması gereken bir yaklaşım haline gelmiş, özellikle IT denetiminden beklentiler artmış, sürekli genişleyen rolleri ile giderek daha dinamik bir süreç niteliği kazananmıştır. Böylece IT denetimin gerektirdiği mesleki yetkinlik ve donanımlar ön plana çıkmıştır. Günümüzde IT denetçilerinin globalleşen dünyada değişen ihtiyaçlara cevap verebilmeleri, artan rol ve sorumluluklarının gereğini yerine getirebilmeleri, çalıştıkları kurumlara daha fazla değer katabilmeleri ancak belirli yetkinliklere sahip olmaları ile mümkün olabilir. Her meslek grubunda olduğu gibi bizim mesleğimizde de kişilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek, mesleğin ehliyetli kişiler tarafından yapılmasını belli bir kalite ile temin etmek için yetkin meslek kuruluşları tarafından mesleki yetkinlik statüleri geliştirilmiştir. Bizim mesleğimizle ilgili en büyük ve en önemli kuruluş ISACA’dır. Bu nedenle Isaca kaynaklarını ve ürettiklerini üyelerimiz ile paylaşmak, ülkemize ve sektörümüze yararlı hale getirmek için çaba harcamaktayız. Bu hizmeti kurduğumuz çalışma grupları ile ve çeşitli kaynakların türkçeleştirilmesiyle yapmaya çalışıyoruz. Siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağımızı umuyor, bu çalışma gruplarına katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Diğer taraftan üyelerimizin mesleki gelişimi için ücretsiz etkinlikler ve eğitimler düzenlemekteyiz, bunlardan bazıları:

  • Aylık toplantılar ( devam etmektedir),
  • Bankalarda sızma testleri,
  • Penetrasyon testlerini atak vektörleri ve saldırı senaryoları ile gerçekleştirmek,
  • Cobit 5,
  • Bilgi güvenliği yönetimi,
  • Yeni nesil haberleşme sistemlerinin (uc/ngn) güvenliği,
  • Voip/sip tabanlı sistemlerin güvenliği,
  • İş sürekliliği ve denetimi,
  • Network güvenliği ve denetimi,
  • Veritabanı denetimi.

Sevgi ve Saygılarımla