Sertifikasyon

Arzu Kantürk Yanar

CISA, CRISC

Arzu Kantürk Yanar2008 yılında kariyerine bilgi güvenliği alanında başlamış olup ISO 27001 temelli Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve BT süreçlerin standartlara ve mevzuata dayalı tasarlanması çalışmalarında yer almıştır. Sonrasında, Türkiye Finans’ da Teftiş Kurulu ve İç Kontrol Başkanlığı bünyesinde Bilgi Sistemleri Denetimi, Kontrolleri, Mevzuat Uyum faaliyetleri görevlerini yürütmüştür. Hali hazırda, Vakıf Katılım’da BT Strateji ve Yönetişim Müdürlüğü bünyesinde BT Yönetişim faaliyetleri kapsamında BT strateji, uyum, risk, kalite, hizmet seviye yönetimi alanında yönetici olarak görev yapmaktadır. Akademik olarak; Maltepe üniversitesi bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ve bilgisayar mühendisliği lisans derecesine sahiptir. Bilgi Teknolojileri alanında, CISA, CRISC, ISO 27001 LA, ISO 22301 LA, ISO 20000, PSM I, COBIT 5 ve ITIL FC sertifikalarına sahiptir.