ISACA ISTANBUL CHAPTER AYDINLATMA METNİ

Isaca İstanbul Chapter olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) m.10 çerçevesinde web sitemiz üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

www.isaca-istanbul.org sitemizin iletişim formlarını doldurmanız halinde adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, mesaj konusu ile form üzerinden bize ilettiğiniz diğer bilgileriniz işlenecektir. Sitemiz üzerinden aylık e-bülten üyeliği gerçekleştirmeniz halinde e-posta adresiniz aylık olarak hazırlanan bülten içeriklerinin periyodik olarak tarafınıza gönderilmesi suretiyle işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?

Derneğimizce toplanan kişisel verileriniz bize iletmiş olduğunuz konular hakkında sizlerle iletişime geçebilmek, soru ve taleplerinizi yanıtlayabilmek, Isaca Privacy ekibimiz tarafından hazırlanan e-bülten gönderimi ile diğer sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek ile faaliyetleri mevzuata uygun yürütebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verileriniz bilgilerinizi bize web sitemiz iletişim ve abonelik kanallarından ilettiğiniz durumlarda otomatik yöntemlerle ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. Aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilir, e-posta almak istememeniz halinde bülten içeriklerini web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirttiğimiz amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında destek aldığımız altyapı destek ve hizmet sağlayıcılar ile hukuki yükümlülüğümüzün gerekli kılması halinde bilgi vermek zorunda olduğumuz yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak:  Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme Ø Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Ø Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun çıkmasına itiraz etme Ø Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızla ilgili bilgi almak ve merak ettiklerinizi öğrenmek için sitemiz iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz.