Cyber Week İndiriminden faydalanabilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız.


ISACA offers globally recognized certifications in IS/IT audit, risk, security and governance as well as study materials to help you prepare for the certification exams. Take advantage of Cyber Week to register for the exams and/or purchase exam prep materials and save! Select study materials are available in print and online.


ISACA, BS / IT denetim, risk, güvenlik ve yönetişim alanında küresel olarak tanınmış sertifikalar ve sertifikasyon sınavlarına hazırlanmanıza yardımcı çalışma materyalleri için 9 Aralık 2019 tarihi son olmak üzere indirim sunmaktadır. Sınava kayıt olmak ve / veya sınava hazırlık materyalleri satın almak ve tasarruf etmek için indirimden yararlanabilirsiniz! Bazı çalışma materyallerini basılı ve çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.