Boğaziçi Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi 28 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

KAYIT

Ücretsiz kayıt için tıklayınız

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayınız.

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ülkemizin gündeminde olan Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması eko sistemine katkı sağlamak için üreticileri, akademiyi ve kamuyu bir araya getiriyor.

 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen bir projedir. Kümenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi Danışma Kurulu vasıtasıyla yapılır. Kümelenmenin günlük operasyonları SSTEK A.Ş. bünyesinde kurulan Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kümelenmeye Türkiye’de yerleşik ve Siber Güvenlik alanında ürün/hizmet geliştiren firmalar üye olabilir.

Bu etkinlikte

  • Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Konusundaki gelişmeler
  • Siber güvenlikte yerli çözümler
  • Siber güvenlik konusunda son güncel tehtidler
  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusunda teknik ve hukuki gelişmeler

ele alınacak

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmuş olan BÜSİBER akademik bakış açısıyla siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.