Yönetim Kurulu Üyemiz Kaya Kazmirci ISACA Lizbon Chapter tarafından 3.cüsü gerçekleştirilen Uluslararası Konferans’ta sunumunu gerçekleştirdi.

Yeni ödeme teknolojilerinin yarattığı riskler ve ‘disrupt’ ettiği işlerin anlaşılması ve yönetilmesini sağlayan yaklaşımların değerlendirildiği sunum Yönetim Kurulu üyemiz Kaya Kazmirci tarafından Portekiz Lizbon’da gerçekleştirilmiştir.