Teknoloji Bilişim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği Genel Kurul Çağrısı

 

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Eylül 2019 Pazar saat 11:00‘de “Esentepe Mah. Ecza Sok. Pol Center Şişli İstanbul Türkiye” adresinde yer alan ISACA Istanbul Ofisinde, toplantının herhangi bir nedenle yapılamaması halinde ise ikinci toplantı 22 Eylül 2019 Pazar – aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Derneğimizin üyelerinin genel kurulumuza bizzat katılmasını ve yanlarında kimlik belgesi getirilmesini rica ederiz.

Derneğimizin 2019 yılı olağan genel kuruluna ait gündem aşağıda sunulmuştur.

GÜNDEM

1.      Açılış konuşması yapılması
2.      Toplantı divan heyetinin teşkili
3.      Saygı duruşu
4.      Yönetim kurulu faaliyet raporu ve kesin hesabın okunması ve ibrası
5.      Tahmini bütçe görüşmesi
6.      Aidatların belirlenmesi
7.      Yönetim kuruluna, ihtiyaç duyulduğu halde alt komitelerin belirlenmesi ve komite üyelerinin seçiminin yapılması için yetki verilmesi
8.      Yönetim Kurulu üyelerine verilecek özel görev ve seyahatlerde masrafların ödenmesine yapmasına karar verilmesi.
9.      Yönetim Kurulu üyelerinin dernek yararı ve kararı gereğince vereceği eğitimler ve özel görevlendirmeler için Yönetim kurulu üyelerine makul bir ücret ödenmesine karar verilmesi verilmesi.
10.    Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
11.    Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçimi
12.    Kapanış

Saygılarımla,

Funda Çetintaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Teknoloji Bilişim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği