ISACA Istanbul Başkan Yardımcısı Cem Ergül ve ISACA Istanbul Sertifikasyon ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Kaya Kazmirci, Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen “Denetimin Değeri Ölçülmesi ve Zorluklar” Paneline katıldılar.

Sayıştay Başkanlığı tarafından 18.04.2019-19.04.2019 tarihlerinde düzenlenen Denetimin Değeri – Ölçülmesi ve Zorluklar panelinin 2. oturumu ISACA Istanbul Sertifikasyon ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Kaya Kazmirci başkanlığında Bilişim Sistemleri Denetimi Yoluyla Denetimin Katma Değeri Nasıl Artırılır? Başlığı altında aşağıdaki katılımcıların katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

  • PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Direktörü Mehmet Önal “Denetimin Katma Değerinin Arttırılmasında Bilgi Teknolojilerinin ve Bilgi Sistemleri Denetiminin Önemi”,
  • T.C. Sayıştay Uzman Denetçisi İhsan Çulhacı “Bilişim Sistemleri Denetiminin Katma Değeri/Sayıştay Uygulaması”,
  • BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Dairesi Bankacılık Başuzmanı Mustafa Bekar, “Finansal Kuruluşlarda Bilgi Sistemleri Denetiminin Katma Değerinin Aktörler Açısından Değerlendirilmesi”
  • ISACA İstanbul Chapter Başkan Yardımcısı Cem Ergül, “ISACA penceresinden Yönetişime Ulusal ve Uluslararası Yaklaşım”