Genel Kurul İkinci Toplantısı Duyurusu

Değerli üyelerimiz,

23 Eylül 2017 Cumartesi saat 10:00‘da “Esentepe Mah. Ecza Sok. Pol Center Şişli ” adresinde belirlenen Genel Kurulumuz yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 30 Eylül 2017 Cumartesi – aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Derneğimizin üyelerinin genel kurulumuza bizzat katılmasını ve yanlarında kimlik belgesi getir

mesini rica ederiz.

Derneğimizin 2017 yılı olağan genel kuruluna ait gündem aşağıda sunulmuştur.

GÜNDEM
1. Açılış konuşması yapılması
2. Toplantı divan heyetinin teşkili
3. Saygı duruşu
4. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve kesin hesabın okunması ve ibrası
5. Tahmini bütçe görüşmesi
6. Aidatların belirlenmesi
7. Yönetim kuruluna, ihtiyaç duyulduğu halde alt komitelerin belirlenmesi ve komite üyelerinin seçiminin yapılması için yetki verilmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek özel görev ve seyahatlerde masrafların ödenmesine yapmasına karar verilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin dernek yararı ve kararı gereğince vereceği eğitimler ve özel görevlendirmeler için Yönetim kurulu üyelerine makul bir ücret ödenmesine karar verilmesi verilmesi.
10. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
11. Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçimi
12. Kapanış

Saygılarımla,

İzzet Gökhan Özbilgin
Yönetim Kurulu Başkanı
Teknoloji Bilişim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği