Genel Kurul Duyurusu

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Eylül 2017 Cumartesi saat 10:00‘da “Esentepe Mah. Ecza Sok. Pol Center Şişli İstanbul Türkiye” de, toplantının herhangi bir nedenle yapılamaması halinde ise ikinci toplantı 30 Eylül 2017 Cumartesi – aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Derneğimizin üyelerinin genel kurulumuza bizzat katılmasını ve yanlarında kimlik belgesi getirilmesini rica ederiz.

Derneğimizin 2017 yılı olağan genel kuruluna ait gündem aşağıda sunulmuştur.

GÜNDEM

1. Açılış konuşması yapılması

2. Toplantı divan heyetinin teşkili

3. Saygı duruşu

4. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve kesin hesabın okunması ve ibrası

5. Tahmini bütçe görüşmesi

6. Aidatların belirlenmesi

7. Yönetim kuruluna, ihtiyaç duyulduğu halde alt komitelerin belirlenmesi ve komite üyelerinin seçiminin yapılması için yetki verilmesi

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek özel görev ve seyahatlerde masrafların ödenmesine yapmasına karar verilmesi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin dernek yararı ve kararı gereğince vereceği eğitimler ve özel görevlendirmeler için Yönetim kurulu üyelerine makul bir ücret ödenmesine karar verilmesi verilmesi.

10. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

11. Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçimi

12. Kapanış

Saygılarımla,
İzzet Gökhan Özbilgin
Yönetim Kurulu Başkanı

Teknoloji Bilişim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği