Denetçiler için rehber niteliğindeki COBIT 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri Türkçemize kazandırılmıştır.

COBIT 2019 kütüphanesinin denetçiler için rehber niteliğindeki rehberi COBIT 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri belgesi ISACA Istanbul üyeleri tarafından Türkçeye çevirilmiştir.

Ülkemiz ve mesleğimiz için çok önemli olduğuna inandığımız bu dokümanın Türkçemize kazandırılmasında çeviri, gözden geçirme ve doküman düzeni konularında gönüllü olarak katkı sağlayan, değerli zamanlarından fedakarlık göstererek çorbada tuzu isimleri aşağıda sıralanan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Rehberi indirmek için tıklayınız.

Doküman Ocak ayı içerisinde ISACA web sitesinde de ayrıca Türkçe olarak yayımlanmaya başlanacaktır.

Çalışma grubunda yer alan meslektaşlarımız:

ISACA İstanbul Chapter Tercüme Ekibi

Kaya Kazmirci, Komite Başkanı
Hayri Can Duygun, Komite Başkan Yardımcısı

Grup Liderleri

Bahar Balcıoğlu Sema Erkan Vehbi Kök
Gökhan Polat Tolga Ertürk Ahmet Deniz Erol
Mustafa Sefa Duran Tuğba Özkan

Çeviri ve Gözden Geçirme

Ahmet Yanar Emre Günertürk Neslihan Kocacık
Alper Çiçekli Emre Koptekin Nihal Kındap
Arzu Kantürk Yanar Fatih Avcıoğlu Nur Aksoy
Berkay Keskin Gürbey İzmirli Pelin Bakırdağ
Berkay Şahin Gürer Önder Semih Yılmaz
Betül Oydem İlyas Kaymakçı Seren Gölcük
Can Kanat Kaan Çınar Serkan Delikanlı
Ece Cansun Yaman Mahmut Işılak Serkan Demircan
Ecem Çavuş Mert Doğan Sezgin Topçu
Ehtiram İsmayilov Yalın Can Ateş Sümeyye Sena Akkoç
Elif Kılıçoğlu Mete Erdem Şebnem Çopur
Yunus Açıkbaş

İkinci Gözden Geçirme

Ali Dinçkan Uğur Kağan Dinçsoy Nilgün Kara Babacan
Dilek Mete Hangül Derin Arduman Ercüment Arı
Mustafa Aykut Kılıç Ceyhun Akgün Aytekin Güzeliş

 COBIT, kurumun tamamına yönelik, kurumsal bilgi ve teknolojinin yönetimi ve yönetişimi için tasarlanmış bir çerçevedir. Kurumsal B&T, kurumun hangi birimi tarafından yerine getirildiğinden bağımsız olarak kurum içerisinde hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen teknoloji ve bilgi işleme faaliyetlerini ifade eder. Başka bir deyişle, kurumsal B&T, BT ile sınırlandırılmamakta ama kesinlikle BT birimlerini içermektedir.

COBIT 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri, COBIT Temel Modeli ve onun sayısı 40 olan yönetişim ve yönetim hedeflerinin detaylı açıklamalarını içermektedir. Her hedefin tanımı, amacı ve kurumsal ve uyum hedefleri ile ilişkisi örnek metriklerle birlikte verilmiştir. Her hedef için; süreç, pratikler, eylemler ve ilgili olduğu diğer standart ve çerçeveler ayrıca sunulmuştur.

COBIT, bir yönetişim sistemi oluşturmak ve sürdürmek için bileşenleri tanımlamaktadır: süreçler, organizasyon yapıları, politikalar ve prosedürler, bilgi akışları, kültür ve davranışlar, yetenekler ve altyapı. Bu yayın ayrıca her bir yönetişim ve yönetim hedefi ile ilgili bileşenler için detaylı bilgi içermektedir.

Lütfen dikkat: Bu COBIT 2019 çerçevesi yayını, hem ISACA üyeleri hem de üye olmayanlar için ücretsiz olarak PDF formatında sunulmaktadır.