9. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

www.btyd.org.tr

Günümüzde tüm işletmeler çalışma biçimlerini ve iş hedeflerini bilgi teknolojilerine uyumlu hale getirerek rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadırlar. Bilgi Teknolojileri Yönetişimi işlemlerin daha etkin, hızlı ve güvenilir yapılmasına imkân tanırken, kendisine özgü bazı riskler yaratmakta, bu riskleri yönetecek kontrol mekanizmaları kurulmasını ve bu kontrollerin denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

ISACA Istanbul Chapter bilgi odaklı bir organizasyon olup amacımız işletmelerin tüm süreçlerinin ayrılmaz parçası haline gelen bilgi teknolojilerinin yönetilmesi ve denetlenmesine yönelik merkezi bir bilgi kaynağı ve kılavuz oluşturmak, bu yönde ülkemize katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, 2010 yılından bu yana her yıl düzenlenmekte olan Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı’nın 9uncusu,   3-4 Nisan 2018 tarihlerinde “BLOCKCHAIN” temasıyla İstanbul Milli Reasürans’da gerçekleştirilecektir. Konferansta Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 5.01.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği tüm yönleriyle ele alınacaktır.

Alanında ilk ve tek olan bu konferans 300’den fazla profesyonelin katılımı beklenmekte olup, etkinlik daha önce Sayıştay, Kamu Gözetim ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İç Denetim Koordinasyon Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarımızın Başkan ve üst düzey yöneticilerinin açılışları ile gerçekleştirilmiştir.

Kurumunuz bilgi teknolojileri yönetimi ve denetimi konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarından biri olup, yapmış olduğu çalışmalarla bu alana önemli katkılarda bulunmaktadır. Kurumunuz personelinin konferansımıza katılımları konusunda desteklerinizi bekler, saygılar sunarız

Kayıt için tıklayınız

Bilgi için : 0555 800 05 27- 0532 622 61 70