Nesnelerin İnterneti Büyük Fırsat Sağlarken, Daha Çok Risk Ortaya Çıkarır – Article in Turkish

Orijinal makale yazarları: Marcelo Hector Gonzalez, CISA, CRISC & Jana Djurica
Nesnelerin İnterneti (IoT) için, birbirinden az farklı nüanslara sahip, birçok tanım vardır. Bazıları IoT’yi, mevcut İnternet alt-yapısı içinde tümleşik veri işleme cihazlarının, benzersiz şekilde tanınmalarını sağlayabilen ara-bağlantısı olarak tanımlarken; diğerleri IoT’nin İnternete bağlı olan elektronik aletleri temsil ettiğinden bahseder, ancak çok daha fazla tanım mevcuttur. Şimdiye kadar olan tanımlardan en mantıklısı şudur; “IoT, nesneler, hayvanlar veya insanlara benzersiz belirteçlerin ve verileri, bir ağ üzerinden insan-insan veya insan-bilgisayar etkileşimi gerekmeksizin, otomatik olarak aktarma kabiliyetinin verildiği bir senaryodur.

IoT, sanal olarak her şeyin, bir veya daha fazla küçük bilgisayar veya akıllı sensörle dolu olduğu, hepsinin İnternete veri akışı gönderdiği bir dünyadır”.1 Wikipedia.com, IoT’yi, mevcut İnternet alt-yapısı içinde tümleşik veri işleme cihazlarının, benzersiz şekilde tanınmalarını sağlayabilen ara-bağlantısı olarak tanımlıyor;2 ve Webopedia.com ise, IoT’nin, İnternet bağlantısı için bir IP adresine sahip olan fiziksel nesnelerin sürekli gelişen ağı ve bu nesneler ve diğer İnternet erişimli cihazlar ve sistemler arasındaki komünikasyon olduğunu açıklıyor.3

Tanımların çeşitliliği ve aralarındaki farklar dikkate alındığında, IoT’nin, henüz ilk gelişim aşamasında evler, büyük elektronik aletler ve günlük hayattaki diğer temel nesneler, hatta şehrin caddeleri, her şeyin ağ oluşturacak şekilde İnternet’e bağlanma kabiliyetine sahip olacak ve İnternet’e bağlanması gerekecektir. Bu ağ, sabit veri akışları oluşturabilen veya yakalayabilen sensörlere sahip milyonlarca cihazdan oluşacaktır. İhtimallerin sonsuz olduğu kolayca görülmektedir.

IOT’NİN SAĞLAYACAĞI İMKANLAR

IoT üç ana bileşenden oluşur:

 • Nesnelerin kendileri yani, veri yakalama veya üretme kabiliyetine sahip cihazlar ve sensörleri ve bunların etki ettikleri ortamda bir sonuç oluşturma zamanını temsil eder
 • Nesneleri birbirine bağlayan komünikasyon ağı (çoğu durumda, kablosuzdur)
 • Nesneler tarafından alınan ve/veya gönderilen verileri işleyen ve kullanan, çoğu durumda minimum işleme kapasitesine sahip olan bilgisayar sistemleri

Bu alt-yapının kullanımı sayesinde, nesneler birbiriyle iletişim kurabilir ve hatta ağ üzerinden sürekli veri akışının analizine bağlı olarak, faaliyetleri birbirleri arasında optimize edebilir.

Bu veriler kişisel veriler (gizlilik ihlali olması durumunda, önemli yasal sonuçlar getirebilir) veya örneğin, sıcaklık, barometrik basınç ve rüzgar aktivitesi ölçümü gibi çevresel veriler olabilir.

Bir kişinin, evinden ayrılmak üzere olduğunu hayal edin. Gökyüzünü biraz bulutlu görüp, “Yağmur yağacak mı?” diye merak ettiği anda, içeriye girip, televizyondaki hava tahmini bekleyecek veya hava tahminini görmek amacıyla bilgisayarı açacak vakti olmayabilir. Bu durumda, ön kapının yanında duran şemsiyeliğin içindeki şemsiyenin sapında, yağmur yağma ihtimali olduğunu gösteren, kırmızı bir ışık yanıyorsa, bu kişi evden ayrılırken tedbir olarak şemsiyeyi almaya karar verebilir.

IoT’nin amacı, sıradan cisimlerin tasarlandıkları işlevleri, daha yüksek bir akıl oranıyla gerçekleştirerek, toplam değerlerine katkı yapmaktır. Bu yaklaşım, basit bir aletin, yağmura karşı koruma sağlama asli işlevinin aynısını, ek değerli bilgiler sayesinde, geliştirilmiş bir seviyede yerine getirme kabiliyeti sağlayacak, bazı faydalı verileri almak üzere İnternete bağlandığı, bir şemsiye örneği ile gösterilmektedir. Bir yazar ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Boston, ABD) Medya Laboratuarı’nda öğretim görevlisi olan, David Rose, şu öngörüye sahiptir: “IoT, kendini, günlük hayatın salt örgüsünü oluşturan nesnelerle birleştirerek iyileştirme sağlayan bir teknolojidir”.4

IoT örnekleri, yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamaktadır. Bir Amerikan şirketi olan Ambient Devices, şimdiden AccuWeather5 sitesine bağlanan ve şemsiyeye ihtiyaç duyacağı konusunda kullanıcıyı uyaran bir şemsiye dahil olmak üzere, bir çok aleti geliştirmektedir.

Hayal gücümüz bu konuyu çok daha ileriye de götürebilir. Su tüketimini optimize etmek ve ekolojik davranış şeklini iyileştirmek amacıyla İnternet hava tahminleri, hava sensörleri ve kullanım bilgilerini kullanan bir su fıskiyesini hayal edin. İçindeki tüm çöpü sıkıştırabilen ve dolduğunda, şehir çöpünü toplayan kişileri uyaran bir umumi çöp kutusuna ne dersiniz?

Ev güvenlik sistemleri, şimdiden ev sahiplerinin kapı kilitleri, ışıklar ve termostatları (şekil 1) uzaktan kontrol etmesine imkan tanımaktadır, ancak bu sistemler evin soğutulması ve camların açılması veya ev sahibinin tercihleri, hava koşulları, ev sahibinin eve yakınlığı veya maliyet tahminlerine göre ışıkların açılması gibi ileriye dönük tedbirler alsalar nasıl olurdu?

POTANSİYEL RİSK

Sadece kişisel bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonların İnternete bağlı olduğu değil, ilaç şişeleri, şemsiyeler, buzdolapları, saatler ve arabalar dahil olmak üzere, çok farklı cihazların Internete bağlı hale geldiği, giderek büyüyen, akıllı bir dünyada yaşıyoruz. Bu alandaki tek sınır hayal gücümüzün yaratıcılığıdır.

Bu teknolojik trend, dünya ve bireylerin birbiriyle ve diğer her şeyle nasıl ilişkide olduğu yeniden şekillendirmektedir. Bu gelişme, kişiler, evler ve kurumlar için mevcut tüketici teknolojilerinin yol açtığı riskten daha yüksek acil güvenlik riski içermektedir. Binaları daha verimli, yeşil dostu, güvenli ve değişen çevre koşullarına uyumlu hale getiren bu trend, çeşit çeşit İnternet erişimli teknolojilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bina ve ev yönetim sistemleri, birbirleriyle giderek daha çok entegre olmaya başlamakta olup, akıllı şebeke oluşturacak şekilde, ilgili binaların dışındaki sistemlerle de entegre olmaktadır.

Modern evlere ve organizasyonlara yerleşik birçok İnternet erişimli cihazın çok düşük güvenliğe sahip olduğu nettir. Söz konusu cihazlar normal çalışmalarını sekteye uğratabilecek saldırılara karşı savunmasızdırlar ve vahim güvenlik sorunları oluşturabilirler. Bu zafiyet çözülmesi gereken çok önemli bir problemdir.

Cep telefonlarına bağlanabilen lambalar, termostatlar ve sensörlerin sayısı arttıkça, bu cihazları sekteye uğratmak veya büyük zarar vererek para kazanmak isteyen kötü niyetli bilgisayar korsanlarının sayısı da artacaktır. İnternete bağlı (güvensiz) bina yönetim sistemleri ayrıca, kötü niyetli saldırganların, aynı ağa bağlı olan, ancak ilk olarak hedeflediklerinin dışındaki sistemlere de izinsiz girebilmeleri için bir fırsat sağlar.

Art niyetli biri, evin, tüm binanın veya şehrin kontrolünü ele geçirebilir. Güvenlik sistemleri, etrafımızdaki nesnelerle oluşturulan tüm bu yeni akıllı sistemlerle aynı şekilde ve aynı hızda gelişmelidir.

Bu tehdit, sadece ciddi aksamalara yol açacak şekilde bir eve veya bina sistemine sızabilecek kişilere ilişkin bir tehdit değildir. Otomasyon ağı ve alt-yapı güvenlik ağı arasındaki kötü bölümlendirme yüzünden sistemin hizmet dışı kalması veya verilere yetkisiz erişim nedeniyle, iletişim kaybıyla sonuçlanabilecek potansiyel bir etki, teknolojik alt-yapı üzerinde de vardır.

Geleneksel ev ve bina yönetim sistemleri BT sistemleri olarak kabul edilmemektedir; bir bilgi teknolojileri yöneticisi tarafından yönetilmemekte olup, bina tasarımcılarının yönetimi altında yer alan işletme teknolojisi olarak kabul edilmektedir.

Bu durum, IoT’nin evler, binalar ve şehirlerde artan kullanımıyla değişecektir. Bina tasarımcıları, yöneticileri ve BT uzmanlarının, potansiyel güvenlik riskini belirlemek ve azaltmak için birlikte çalışması gerekecektir. “IoT, daha iyi bir yarına ulaşmak için, bugüne ait teknolojinin kullanıma hazır hale getirilmesine dair çok cazip bir öngörü sunmaktadır. Veriler üzerine çok fazla odaklanılması ve ‘nesnelere” bağlı insanların inanç ve davranışları üzerine yetersiz şekilde odaklanılması, büyük mahremiyet ve güvenlik riskleri doğurabilir”.6

Akıllı binaların bir parçası olarak, evde veya bir kurumda IoT’nin kitlesel olarak yaygınlaşmasını engelleyen çeşitli bariyerler mevcuttur. Bu bariyerler şunlardır:

 • IoT’deki akıllı teknoloji, halen ucuz değildir ve hatta teknoloji, sıkı güvenlik tedbirleri ile tasarlandığı takdirde, daha pahalı hale gelmektedir. Aslında, bu sistemlerin güvenliği günümüzde çok düşük seviyededir.
 • IoT’deki akıllı teknolojiler, tamamıyla birlikte çalışabilir değildir ve birbiriyle uyumlu bir mimari içinde bulunmazlar.

Ancak, bu engellerin üstesinden gelinmesi an meselesidir. Dolayısıyla, bilgi güvenliği ve kontrol uzmanlarının artık bu olası gelişmeleri göz önünde bulundurup, tedbir almaları gereklidir.

NESNELERİN İNTERNETİYLE BAĞLANTILI MAHREMİYET SORUNLARI

Arabalar, oyuncaklar ve elektrikli ev aletleri gibi IoT’deki nesneler, yasadışı izleme amacıyla kullanılabilir. Bu İnternete bağlı nesneler, saldırganların önceden elde edebildiklerinden çok daha fazla bilgi elde etmelerine imkan tanıyabilir. Örneğin, saldırganlar oyuncaklar içine yerleştirilen kameralar aracılığıyla çocuklarımızı izleyebilir, bir akıllı televizyon içine yerleştirilen İnternet modülleri aracılığıyla insanların hareketlerini takip edebilir veya İnternete bağlı kapı kilidine bağlanarak bir kişinin evine girdiği veya çıktığını takip edebilir. Bu türden tehditler tamamen spekülatif değildir. Bu tehditlerin çoğu, bu cihazların mahremiyet ve güvenlik konularını dikkate alınmadan tasarlandığından kaynaklanır. Örneğin, Arabalar, tıbbi cihazlar, uçak motorları ve çocuk oyuncakları içine yerleştirilen İnternete bağlı modüllerin işlevsellikleri mahremiyet veya güvenliği ilk öncelikte tutmadıkları için, saldırıya açık noktalar olabilirler.

İnternete bağlı modüller, hem saldırganların kurbanlarını pasif bir şekilde takip etmesine imkan tanır ve hem de kurbanlarının özel hayatlarına aktif bir şekilde müdahale edebilmelerini sağlayabilir. Bunun nedeni, bu nesnelerin çoğunun uzaktan kontrol edilebilmesidir. Bu uzaktan kontrolun sonucu olarak bir saldırgan, her hangi birinin buzdolabını kapatabilir, ısıtıcısını çalıştırabilir veya kapının kilidini açabilir.

Bir başka önemli husus ise, IoT’nin, bir kişinin alışkanlıkları, davranışları ve tercihlerine ilişkin çok büyük miktarda verinin oluşturulması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamasıdır. ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Komisyonu dahil olmak üzere bir çok yasal merci, IoT’nin, vatandaşların günlük yaşantılarına getirdiği potansiyel mahremiyet ve güvenlik sorunlarına yönelmektedir.

Dağınık sistemler üzerinden ve geniş bir ölçekteki çok çeşitli nesnelerin aralarında güvenin oluşturulması, bilgi güvenliği uzmanları için zorlu bir iştir. Cihazların kendileri fiziksel saldırılara karşı savunmasızdır, üzerinden iletişim sağladıkları ağlar her zaman güvenli değildir. Yakınlarında çalışan ana sistemler ve veri havuzları hırsızlar ve teröristler için ilgi çekicidir. Fırsatçılar, İnternet korsanları, içerideki kötü niyetli çalışanlar ve hatta ilkesiz hükümetlerin hepsi, iletişim durumunda olan önemli verileri ele geçirme veya bu cihazların kontrolünü ele alma kabiliyetine sahip, potansiyel saldırganlardır.

İnternete gittikçe daha fazla nesnenin bağlanmasıyla, potansiyel olumsuz mahremiyet sonuçları, var olan tasarımın güvenlik sağladığına dair yaygın yanlış kanı, verilerin ihlal edilme olasılığı daha kritik şekilde arttırmaktadır.

Dolayısıyla, IoT’nin iki kavrama dayanması gerekir: güven ve kontrol. Bu iki kavram, bilgi güvenliği uzmanları ve BT denetçileri için bir fırsat ve aynı zamanda bir mücadeleyi temsil eder.

Bu gelişme, 15 yıl önce Amazon, milyonlarca tüketiciyle etkileşime girdiğinde, e-ticarete dair ortaya atılan aynı soruların sorulmasına neden olmuştu. Şimdi ise IoT’nin farkı, örneğin, bir hizmet şirketinin milyonlarca akıllı ölçer ile etkileşime girebilmesi veya bir aktarma merkezinin ara yüzü aracılığıyla binlerce arabayla bağlanabilmesidir. Internet’e her yerden bağlanan sistemlerin ana güvenlik temellerini, karşılıklı kimlik doğrulama, güvenli iletişimler ve yüksek bütünlüklü mesajlaşma oluşturacaktır. Böylesine geniş ve köklü bağlantıların sorunları, İnternet ölçekli bir çözüm gerektiren İnternet ölçekli bir problemdir.

Bu, mahremiyet sorunundan daha ciddi bir durum olup, sonrasında güvenlik, sağlık, çevre, finans, ilişkiler ve birkaç milyon kişiyi son derece etkileyebilecek kapasitedeki nesneleri değiştirme haklarını ilgilendirir (şekil 2).

IoT kullanımı, uzmanların tahmin ettiği şekilde arttığı takdirde, milyonlarca cihaz çevrim-içi hale gelecek. Farklı cihazların çok geniş bir ağı üzerinde iletişimde bulunmaları ilgili güvenliğin yönetilmesini çok önemli, acil ve karmaşık hale getirecek.

IoT cihazlarının büyük, marka sahibi bir tedarikçisi tarafından üretilip, komple ev veya iş IoT çözümü olarak uygulandığı durumda ilgili tehdit artabilir. Bir mütecaviz tarafından kişiye özel veriler (sağlık veya finansal) veya fiziksel eşyalara saldırıldığı veya çalmaya kalkışıldığı takdirde, sadece hedef birey için değil, dünya çapındaki IoT cihazı tedarikçileri için de bir felaket olacaktır. En kötü senaryoda, bir saldırgan, bir ilaç dağıtım aletinin tekrar dolumu için bir eczaneyi ne zaman uyarması gerektiğine dair parametreleri değiştirmesi potansiyel bir ölüm kalım meselesi haline gelebilir.

Ayrıca saldırıların ölçeği, bir saldırı viral hale geldiğinde kat kat artar. Örneğin, bir soyguncu ev sahibi dışarıdayken bir evdeki kapı sistemine izinsiz şekilde giriş yaptığı takdirde, bu, aynı kapı kilidi tedarikçisinin benzer sistemleri kurmuş olduğu büyük bir bölgede dakikalar içinde viral bir duruma dönüşebilir.

IOT İÇİN GÜVENLİK

IoT’deki cihazların çoğu, her zaman bağlı haldedir ve dolayısıyla her zaman saldırıya açıktır. İnternet güvenliği ve mobil cihazların karşılıklı ilişkilerine dair sorunlar, bu sabit bağlanabilirlik çağında halen zorlu bir görevi oluşturur. Bir çok bağlı cihaza sahip olan bir ev veya iş yeri senaryosu durumunda, bu zorluklar daha büyük olacaktır.

Güvenlik güncellemelerini uygulamak için verimsiz olan ve mevcut olmayan bir plan, IoT için en büyük ve tek engel olacaktır. Gerçek şu ki, zaman zaman tüm şifrelerde savunmasız noktalar ortaya çıkar, dolayısıyla, tasarım ve geliştirme boyunca güvenliği göz önünde bulunduran, eksiksiz bir güvenlik yaşam döngüsü, belirgin şekilde çok daha az güvenlik sorununa sahip olacaktır. Bununla birlikte, tüm yazılım üreticileri, savunmasız noktalara hızlı müdahale etmek ve kendi kullanıcılarını korumak amacıyla yamalar piyasaya sürmek için hazır olmalıdır.

Tüm bu senaryoların gösterdiği gibi, İnternete bağlı cihazların güvenli hale getirilmeleri, IoT’nin başarısı için önemlidir. Ancak bağlı cihazları üreten şirketler için, güvenlik, ilk öncelikte değildir. Cihazları geliştiren mühendislerin, tasarım ve cihazların birbirine bağlanması öncelikle çalışmaları nedeniyle, ilgili güvenliğin ele alınmaması olasıdır.

Bağlı cihazlarda güvenlik eksikliği için bir başka neden de maliyet olabilir. Bu cihazları güvenli hale getirmek için, üreticilerin, güvenlik modellerinin geliştirilmesi, güvenli cihazların bakımını sağlamak için yamaların oluşturulması ve savunmasız noktalar için penetrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi ekstra adımlar atması gereklidir. Bu nedenlerle, bazı şirketler güvenlikten tamamıyla vazgeçebilirler. Ve ayrıca işleri zorlaştıran bir konu da, bu cihazların bir çoğunun tümleşik yazılım kullanması ve kolaylıkla yama yapılamamasıdır.

Bazı şirketler, IoT gelişimini hızlandırmak amacıyla güvenlik, birbirine bağlanma ve birlikte çalışma zorluklarını çözme ve çözümleri uygulamaya yönelik teknolojiler geliştirmektedir. Örneğin, Intel, performans ve yazılım kabiliyetlerinin bir kombinasyonuna sahip geliştirme kitlerinin birkaç versiyonunu sunmaktadır- bunun nedeni, amatörler ve bilgisayar tutkunlarından profesyonellere kadar farklı türde geliştiricilerin olmasıdır.

Maalesef, her yeni teknolojik gelişim, yeni bir güvenlik tehdidi birlikte getirmektedir.

NESNELERİN İNTERNETİNDE KONTROL EDİLECEK FAKTÖRLER

Kontrolü sağlamak ve potansiyel IoT riskini minimize etmek için ve aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

 • Kişiselverilerin toplanmasını minimize etmek. Akıllı ölçerler gibi sensörlerin amacı, elektrik, su ve benzer altyapı kullanımlarını yoğun olmayan saatlere kaydırmaları konusunda nihai tüketicileri teşvik ederek maliyetlerini düşürmek amacıyla kullanımlarını kontrol etmektir. Bu sensörler, ilgili hizmetlerin kullanımını belirlemek ve buna göre fiyatları ayarlamak amacıyla tüketim verilerini toplayacak şekilde tasarlanır. Bu veriler, bireysel seviyede toplanır, dolayısıyla bir tedbir, bireyin izni olmaksızın hangi verilerin İnternete açık hale getirilebileceğini kontrol etmek olabilir.
 • Verilerin kişilerle olan bağlantılarını minimize etmek. Cihazların veya yazılımın, kişisel bilgiler ya da bireyler veya özel bilgileriyle ilişkilendirilebilecek diğer başka verilere ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Örneğin, İnternet hizmet sağlayıcısı (ISP) verilerinin kullanılması gerekli midir veya statik İnternet Protokolü (IP) verileri sağlanabilir mi? Optimum yöntem, verilerin bireylerle ilişkilendirmeksizin toplanmasıdır. Bir bireyle ilişkilendirilebilecek verilerin kullanımından ziyade, her zaman verilerin daha yüksek bir seviyede toplanmasını tercih etmektir.
 • Veri tutulmasını minimize etmek ve güvenliğini sağlamak. Bazen, sensör veya cihaz markasına veya konfigürasyonuna bağlı olarak, veriler hem gönderilir ve hem de cihazın veya İnternette, iletişim sırasında veya hizmet sağlayıcıdaki birkaç cihazın içinde saklanabilır. Dolayısıyla, en iyi uygulama, kişisel bilgilerin aktarma sırasında sızdırılmasını engellemek için, ağ aracılığıyla gönderilen verilerin mutlaka şifrelenmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca, hizmet sağlayıcı ile bir bağlantı olduğu takdirde, hiç bir ek veri (hizmet tedarik anlaşması taahhüdünde üzerinde anlaşılan verilerin dışında) gönderilmemelidir.

Ek olarak, geleneksel kontroller unutulmamalıdır:

 • Bir ev veya iş yeri ağına bağlı olan bir cihaz olduğu takdirde, buna İnternet üzerinden ulaşılabilir ve dolayısıyla maruz kalacağı tehditlere karşı güvenliğinin tam olduğundan emin olunmalıdır.
 • Kurulu olan tüm cihazların güvenlik ayarları gözden geçirilmelidir. Cihazlara uzaktan erişim sağlanabildiği takdirde, gerekli olmadıkça bu özellik devre dışı bırakılmalıdır. Tüm varsayılan parolalar, tahmin edilmesi zor olanıyla değiştirilmelidir. Yaygın olan veya kolaylıkla tahmin edilebilecek parolalar kullanmamalıdır.
 • Bir ev veya iş yerindeki IoT kurulumunun karmaşıklığına ve mevcut tehdide maruz kalma seviyesine bağlı olarak, içindeki tüm kaynakları korumak için bir güvenlik duvarı kurulmalıdır.
 • Bir cihazın yazılımına ait güncellemeler veya yamalar olup olmadığını görmek amacıyla, üreticinin web sitesi düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Bir araç bilgi sistemi sensörüne bağlanma şartlarının, bir ev, iş yeri, şirket veya kamu düzeni veya devlet kurumu güvenlik şartlarından çok farklı olduğunun unutulmaması önemlidir. Bu benzersiz şartların hepsi, IoT güvenliğinin uygulanması ve kontrolünün karmaşıklığını arttırır. Bu kadar çeşitliliğe sahip cihazın güvenliğini sağlayacak basit bir çözüm yoktur ve farklı üreticilerden gelen farklı cihazların, farklı güvenlik riski profilleri olmaları nedeniyle, uygulanabilecek tek bir etkili güvenlik stratejisi yoktur. Bu arada, bir birleşik güvenlik çözümü uygulamaya geçene kadar, IoT güvenliğinin odak noktası, cihazlardan ziyade veriler üzerine olması, daha etkili olacaktır. Bu şekilde, işlemdeki veya aktarımdaki veriler saklandığında, korumalar sayesinde, bireylerin ve kurumların güvenlikleri ve mahremiyetleri aynı anda sağlanmış olur.

IOT’YE İLİŞKİN İNSANİ BAKIŞ AÇISI

The Jetsons (Jetgiller)7 gökyüzü kadar yüksek Orbit City’de oturuyorlardı ve dizide, baş rolde ise, uçan hava taşıtları, hızlı ulaşım tüpleri, robotları ve saniyeler içinde işlerini bitirmelerini sağlayan birçok teknolojik küçük aletleri olan, gelecekte ortalama bir hayat yaşayan bir aile yer almaktaydı.8

Çok uzak olmayan bir gelecekte, çok daha fazla sensörlü, küçük aletler, mikro cihazlar ve hatta eskiden insanların yaptığı, şu anda insanların yapamadığı ve insanların yapmak istemediği birçok şeyi yapacak robotlar gerçek olacak.

Gelecek, IoT’nin insanları nasıl etkileyeceğine dair birçok belirsizliği barındırmaktadır. Bir ihtimal, birçok insanın yaptığı bazı temel işlerin yerini, İnternet sayesinde birlikte çalışan cihazlar alacağından, evde ve işte farklı beceriler öğrenmek zorunda kalacak.

Google şirketine ait şoförsüz araba (Google Self-driving Car) bunun bir örneğidir. İnsan sürücüleri olmadan,insanların dinlenerek, okuyarak veya oyun oynayarak araba seyahatinden keyif aldığı arabalarla dolu bir dünyayı hayal edin. Kulağa harika ve birçok yönden akıl almaz gelmesine rağmen, başarılı olması için, teknolojinin kolayca geliştirilmesinin ardından birçok değişikliğin gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, bu tür IoT teknolojisi, kötü niyetli bilgisayar korsanlarına trafik sensörleri ve trafik kontrollerinin ağına bir virüs yerleştirme, trafik sıkışıklarının nerede olduğu veya göstericilerin nerede olduğu hakkındaki bilgileri değiştirme fırsatını sağlayabilir.

IoT ile yeni cihazlar, ağ trafiği ve protokolleri, fiziksel ve fizyolojik risk, veri güvenlik geliştirmeleri talep eden uygulamalar ve daha geniş ve daha derin kötü amaçlı yazılım saldırı yüzeyleri bir çığ gibi ortaya çıkmaya başladığından, sektörün, güncel siber-güvenlik stratejileri ve operasyonlara yapılacak büyük değişiklikler için hazırlıklı olması gerekir. IoT’nin getirdiği zorluklar sağlam planlama, iyi güvenlik stratejileri ve sıklıkla yapılan IoT denetim değerlendirmeleriyle ileriye dönük bir şekilde çözülmelidir.

SON NOTLAR

1 TechTarget, Whatls.com, “Internet of Things,” http://whatis.techtarget.com/definition/Internet-of-Things
2 Wikipedia, “Internet of Things,” http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
3 Stroud, Forrest; “Internet of Things,” Webopedia, http://www.webopedia.com/TERM/I/internet_of_things.html
4 Rose, D.; Enchanted Objects, Scribner, ABD, Temmuz 2014
5 AccuWeather, dünya çapında hava durumu hizmetleri sağlayan kar amaçlı bir Amerikan medya şirketidir.
6 Stroud, Robert; “The Convenience/Privacy Trade-off on the Internet of Things,” Wired Innovation Insights Blog, 17 Aralık 2013, http://insights.wired.com/profiles/blogs/the-convenience-privacy-trade-off-on-the-internet-of-things?xg_source=activity#axzz3MNq2UmCe
7 Hanna-Barbera, The Jetsons, 1962-1963 yılları arasında yayınlanmış Amerikan televizyonunda bir animasyon dizisi (sitkom).
8 Tucker, Jeffrey A.; “The Attempted Militarization of the Jetsons,” Mises Daily, Mises Institute, 21 Eylül 2005

Marcelo Hector Gonzalez, CISA, CRISC, Arjantin’de faaliyet yürüten bankalardaki BT ortamı ve iç kontrolü denetlemektedir. Ayrıca, uluslararası finans kurumları için, Arjantin dışındaki sınır-ötesi veri işlemlerinin denetlenmesinden sorumludur. Elektronik bankacılık en iyi uygulamaları konusunda birçok kitapçık yayınlamış olan Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Bankacılık Kurulunun bir üyesidir. Gonzalez’e marcelohgonzalez@gmail.comadresinden ulaşabilirsiniz.

Jana Djurica Sırbistan Ulusal bankasında, Sırbistan finans sektörünün BT yöneticisi olarak çalışmaktadır. BT yönetişimi, risk değerlendirme, iç BT denetimi, BT güvenliği, iş süreklilik yönetimi, felaket kurtarma planlaması, Bilgi Sistemleri geliştirme ve BT dış kaynak kullanımı gibi BT alanlarında denetim tecrübesi olan bir BT uzmanıdır. Djurica’ya janadjurica@yahoo.comadresinden ulaşabilirsiniz.

Belgenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment