Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Sözleşmelerinde Bulunması Gerekenler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Sözleşmelerinde Bulunması Gerekenler Yazarlar: Neslihan Kasap – Avukat Özcan Kemer – Avukat Semih Yılmaz – Bilgi Güvenliği Danışmanı Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatın yayınlanıp yürürlüğe girmesi süreçleriyle birlikte, faaliyetleri kapsamında kişisel veri paylaşımı gerçekleştiren şirketler açısından, tarafların sorumluluklarının belirlenmesi adına sözleşmelerin düzenlemesi önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bilindiği üzere, Kanun veri sorumluları için birtakım yükümlülükler öngörmüş ve Kanun’da belirtilen tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusunun veri işleyen ile birlikte müştereken sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, sorumlulukların belirlenmesi açısından Veri Sorumlusu-Veri İşleyen ilişkilerinde taraflar arasında … Devamı için…