Farkındalığı oluşturduğunuz zaman kazanırsınız

“Siber dünyanın ilk dönemlerinde saldırgan olarak hatırlanan, saçları dağınık ergenlik dönemindeki asosyal ama bilgisayar dahisi dediğimiz gençler, yerlerini son derece eğitimli ve organize, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan saldırı gruplarına bıraktı. Bunları siber suçlular, hactivistler, hacker grupları, egemen devletler ve suç örgütleri olarak tanımlayabiliriz. Saldırganlardaki evrimleşme, saldırıların da evrimleşmesine ve yeni risklerin öne çıkmasına neden oldu. Siber saldırılarla kişisel verilerimiz, fikri mülkiyet haklarımız, ticarı sırlarımız ve hatta ulusal güvenliğimiz artık risk altında. Organize saldırılarla, saldırganlar tarafından sistemdeki kontrol eksiklikleri tespit edilerek veriler ele geçirilebilmekte veya kullanılamaz hale getirilmekte. ISACA’nın en son dünya çapında gerçekleştirilen bilgi teknolojisi yönetimi, denetçileri ve güvenlik … Devamı için…